Experienta de la Școala română de dezvoltare de la Sibiu din 17-19 Iulie

The Romanian Development Camp-6th Edition “New Strategic Perspectves for the Romanian Development Cooperation”

15th-17th July Sibiu, 2013

Școala română de dezvoltare a avut loc la Sibiu anul acesta. Subiectul, deși foarte interesant la prima vedere,nu spune mult publicului larg deoarece nu este aproape deloc mediatizat. Este vorba de asistenţa financiară pe care Romania trebuie să o acorde ţărilor aflate in curs de dezvoltare conform parteneriatelor internaționale. Cu alte cuvinte, Romania are atât obligația morală ca stat care a fost ajutat la rândul său pentru aderarea la NATO şi Uniunea Europeana, dar si cea propriu-zisă care constă in ajutorul financiar pe care Romania trebuie să îl acorde in vederea respectării parteneriatelor internaţionale. Altfel spus, Romania trebuie sa prevadă o parte din bugetul său anual asistenţei pentru dezvoltare pentru a-şi onora astfel obligațiile la nivel internațional dintre care enumerăm Consensul European pentru Dezvoltare/ Consensul European pentru ajutor umanitar, Tratatul de la Lisabona-1 Ianuarie 2009 dar şi a Forumului la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistentei pentru Dezvoltare de la Busan, Coreea de Sud. Astfel Romania in calitate de nou stat membru are prevăzută alocarea a 0,17% din Venitul National Brut Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare(AOD) până in 2010 si 0,33% din VNB până in 2015, însa Romania nu pare să dorească schimbarea strategiei bugetare până in 2015, astfel incat aceasta ținta nu poate fii atinsa.1 Ţările care beneficiază de ajutorul României sunt Armenia, Ajerbaijan,Belarus, Ucraina, Tunisia, Libia, Irak, Palestina si Afganistan.

Cu riscul de a fi făcut o prezentare prea lunga, cred că este impetuos necesară având in vedere că domeniul este încă extrem de necunoscut publicului larg. Si tocmai aceasta a fost una din temele principale abordate de-a lungul celor 3 zile ale Scolii Romane de Dezvoltare:faptul că majoritatea populației nu este informată in acest sens, prin urmare, nu are nici posibilitatea de înțelegere iar aceasta lipsă de informare, duce bineînțeles la imposibilitate de a pune presiune asupra guvernanților din partea societăţii civile si chiar a formării unei reacții violente de genul: “avem destule probleme aici. De ce sa-i ajutam pe alții ?” Consider astfel că această situaţie poate fi depășită printr-o mai bună informare a opiniei publice căreia îi poate fi explicat că este vorba despre o obligație asumată de Romania la nivel internațional si nu despre o risipă financiară a statului român, neglijându-şi problemele interne. Se poate explica astfel lipsa de preocupare a politicienilor pentru acest domeniu, aceasta fiind o temă ignorată in campanile electorale deoarece probabil că nu ar aduce beneficii ci chiar prejudicii imaginii candidaților. Astfel, am aflat ca Romania nu dispune la ora actuala de o politica naționala de dezvoltare , Romania fiind sfătuită să se axeze pe câteva ţări, pe câteva sectoare de ajutor si sa evite divizarea ajutorului pe care îl oferă. S-a insistat foarte mult pe poziția unică la nivel național pe care Romania trebuie să o promoveze la nivel internațional dar si pe colaborarea cu societatea civilă in vederea stabilirii unui punct de vedere comun. De asemenea s-a vorbit despre asemănarea dintre Polonia si Romania ca state ce sunt considerate ”un nou tip de donator”, fostul ambasador al Poloniei Krzysztof Hinz, actualmente membru al Departamentului de Dezvoltare in cadrul Ministerului Polonez al Afacerilor Externe vorbind despre asemănările si experiența comuna dintre Polonia si Romania ca state trecute prin fenomenul tranziției si al trecerii spre economie de piața. La nivel european s-a vorbit despre restrângerea numărului ţărilor care primesc ajutor, contestându-se relevanţa PIB-ului ca unic indicator pentru nivelul de trai dintr-o ţară-cei mai mulți săraci trăind in ţări cu PIB-ul mediu- dar si despre restrângerea numărului de ţări care nu mai primesc ajutor din partea Uniunii europene, aceasta preferând sa se axeze pe un număr mai mic de ţări beneficiind de o suma mai mare.

A doua zi am vorbit despre revizuirea legii ODA care va fi trimisă Ministerului Afacerilor externe. Principalele obiecții aduse legii care vor fi trimise au fost, in afara de cele legate de limbaj (repetiții,exprimări ambiguu) formularea unui obiectiv clar si concis si nu o activitate, contestarea preluării principiilor globale in detrimentul unei formulări clare a legii. Critica s-a referit astfel la faptul ca nu exista un echilibru intre prezentarea proiectelor care s-au îndeplinit si obiectivele clare cu termen limita dar si bugetul alocat acestora. O alta obiecție adusă legii in grupul in care am lucrat a fost separarea ajutorului umanitar de ajutorul oferit de statul român in caz de dezastre, precum si includerea unei strategii de prevenire a conflictelor, includerea drepturilor omului dar si „prezentarea” experienței de tranziție si nu „promovarea” acesteia. In plus, s-a vorbit despre clarificarea in vederea diferențierii dintre un plan de acțiune corespunzător unei strategii multianuale si un plan de acțiune anual. In plus, grupul din care am făcut parte a susținut justificarea ţărilor care au nevoie de ajutorul României dar mai ales stabilirea de parteneriate cu alte state donatoare in vederea creșterii eficienţei ajutorului acordat.

In concluzie, Școala română de dezvoltare de la Sibiu din 17-19 Iulie a oferit pe lângă semnalarea unor probleme deja cunoscute, posibilitatea implicării directe a societăţii civile in acest domeniu, ceea ce nu poate decât sa crească nivelul de cunoștințe asupra acestui subiect ce poate duce si la dorința implicării si creșterii presiunii pe care societatea civilă o poate exercita asupra guvernelor. Odată ce importanta problemei va fi înțeleasa, va fi mult mai ușor de schimbat ceva in domeniu.

Diana, Echipa Dunare.EDU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s