Perspectives on youth “2020- What do you see?”

Perspectives on youth, issue 1

“2020- What do you see?”

Download the entire issue 1:HERE

PREFACE FROM THE GROUP OF PUBLISHERS

From the deep and damaging dysfunction of the economy and the political inconsistency that promotes mobility as an asset, only to be countered by a re-drawing of xenophobia, it is a hard task to describe clear perspectives for the future. It is though a responsible task to identify the high impact issues that are and will most likely to affect young people – describe and debate them – and put them to the test cross-culturally. It is purposeful and creative to draw together analysis, drawn from quality research; mix in some opinion and vision, and sprinkle over it all some healthy cynicism. It is our hope that Perspectives on Youth will have some resonance and create critical responses across borders and communities. We hope it provides the ingredients for debate and dialogue, not contestation and rhetoric. We set our principles high at a time of a lowering of hope and ambition.

Use Perspectives on Youth as a resource to channel some positive energy into the currently pretty bleak society.

The Group of Publisher

Right2Water- Initiativa reusita

Comisia a decis să răspundă pozitiv primei inițiative cetățenești europene încununate de succes în domeniile în care are competența de a lua măsuri. Organizatorii inițiativei cetățenești Right2Water au invitat Comisia să se asigure că toți cetățenii UE se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excludă aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a liberalizării și să își intensifice eforturile pentru a garanta accesul universal la apă și la salubritate în întreaga lume.

 

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Cetățenii Europei și-au exprimat punctul de vedere, iar astăzi Comisia a oferit un răspuns pozitiv. Acest prim exercițiu democratic paneuropean, condus de cetățeni, are drept rezultat direct beneficii pentru cetățenii din Europa și din țările în curs de dezvoltare, prin îmbunătățirea calității apei, a infrastructurii, a salubrității și a transparenței. Îi felicit pe organizatorii acestei inițiative pentru reușita lor.”

 
 

Reacția Comisiei este prezentată într-o comunicare ce începe prin a evidenția volumul de muncă enorm realizat deja de UE în domeniul apei și al salubrității. De exemplu, în cadrul UE, s-au stabilit standarde ambițioase în ceea ce privește calitatea apei și s-a acordat sprijin financiar pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de aprovizionare cu apă în statele membre.

 
 

Decizia referitoare la optimizarea serviciilor de aprovizionare cu apă le revine în exclusivitate autorităților statelor membre, iar Comisia va continua să respecte normele prevăzute în tratat care impun UE obligația de a-și păstra neutralitatea în ceea ce privește deciziile naționale care reglementează regimul de proprietate asupra societăților furnizoare de apă. În mod similar, în cadrul negocierilor comerciale internaționale, Comisia va continua să se asigure că alegerile făcute la nivel național, regional și local cu privire la modalitățile de gestionare a serviciilor legate de apă sunt respectate și protejate. Legislația UE a ținut seama în mod sistematic de natura unică a serviciilor legate de apă și de salubritate pentru satisfacerea nevoilor de bază ale populației. Serviciile de distribuție și de aprovizionare cu apă, precum și cele legate de epurarea apelor reziduale, sunt deja excluse în mod expres din sfera de aplicare a libertății de a presta servicii transfrontaliere. De asemenea, anul trecut, Comisia a exclus serviciile de aprovizionare cu apă din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune , ca rezultat direct al îngrijorărilor exprimate de publicul larg.

 
 

La nivel mondial, UE și statele sale membre furnizează în prezent aproape 1,5 miliarde de euro/an pentru programele legate de aprovizionarea cu apă, salubritate și igienă (WASH) din țările în curs de dezvoltare, ceea ce face ca Uniunea să fie cel mai mare donator din lume în acest domeniu.

 
 

Prin prisma inițiativei cetățenești europene, Comisia a încercat să identifice deficiențele nesoluționate și domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi, la nivelul UE sau la nivel național, pentru a răspunde preocupărilor care au motivat acest apel la acțiune al cetățenilor. Comisia s-a angajat să întreprindă următoarele măsuri concrete și acțiuni noi în domeniile care au o legătură directă cu inițiativa și cu obiectivele acesteia:

  • intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare integrală, de către statele membre, a legislației UE referitoare la apă;
  • lansarea unei consultări publice în întreaga UE în legătură cu Directiva privind apa potabilă pentru a evalua necesitatea unor îmbunătățiri și modul în care acestea pot fi obținute;
  • îmbunătățirea informațiilor destinate cetățenilor, prin dezvoltarea în continuare a gestionării și a diseminării datelor privind apele urbane reziduale și apa potabilă într-un mod raționalizat și mai transparent;
  • analizarea posibilității de a efectua o analiză comparativă a calității apei;
  • promovarea dialogului structurat între părțile interesate privind transparența în sectorul apei;
  • cooperarea cu inițiativele existente în vederea stabilirii unui set mai larg de criterii de referință pentru serviciile legate de apă, pentru a îmbunătăți transparența și răspunderea furnizorilor de servicii de apă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor date comparabile privind principalii indicatori economici și de calitate;
  • stimularea unor abordări inovatoare în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare (de exemplu, sprijinirea parteneriatelor dintre operatorii din sectorul apei și a parteneriatelor public-public) și promovarea celor mai bune practici în rândul statelor membre (de exemplu, cele privind instrumentele de solidaritate);
  • promovarea accesului universal la apă potabilă și la salubritate ca domeniu prioritar în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015;
  • în fine, lansarea unui apel către statele membre, care acționează în limitele propriilor lor competențe, pentru ca acestea să țină seama de preocupările exprimate de către cetățeni prin intermediul acestei inițiative și pentru a le încuraja să își intensifice eforturile menite să garanteze aprovizionarea cu apă curată și sigură, la prețuri accesibile pentru toți.
 
 

Context

Inițiativa cetățenească europeană a fost lansată în aprilie 2012 ca un instrument puternic, aflat la dispoziția cetățenilor, de stabilire a programului de lucru. Aceasta permite unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să ia măsuri în domeniile care țin de competența acesteia. Right2Water, prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, a colectat 1,68 milioane de semnături, depășind pragurile minime în 13 state membre — cu mult peste nivelul minim impus prin lege. În prezent, peste 5 milioane de cetățeni ai UE au semnat, în total, peste 20 de inițiative diferite.

„Do It Yourself !” proiect de tineret

„Do It Yourself !”
Bytom-Polonia

PL.d.EDU

„Do it yourself” un seminar desfășurat in perioada 9 – 15 Martie 2014 ,in Orașul Bytom din Polonia , in care tineri din mai multe tari sau întâlnit si au participat la workshopuri in care s-au identificat grupurile de persoane excluse social si s-au încercat metode de remediere a problemelor si modalități de includere sociala a acestora.
In prima seara am întâlnit echipa de pregătire si ni s-a făcut o mica introducere a programului pe care îl vom urma in zilele ce vor urma.
A II – a zi a ne-am cunoscut mai bine intre noi, și ni s-au prezentat mai amănunțit proiectul „Do It Yourself”,s-au prezentat si echipele in care vom fi la „ reflexion group ” in care ne întâlneam cate 4 persoane si făceam o evaluare a zilei împreuna cu un membru din echipa de pregătire ,un alt lucru prezentat in aceasta zi a fost jocul cu prietenul secret, s-a extras un bilețel ,iar persoana pe care o aveai scrisa pe acel bilețel trebuia sa o faci sa se simtă bine pe toata perioada seminarului , bine înțeles trebuia sa faci asta in secret, fără ca persoana respectiva sa-si dea seama ca tu ești prietenul lui secret.
La sfârșitul acestei zile a avut loc seara interculturala , in care fiecare membru si-a prezentat tara si orașul iar noi pe lângă acestea am prezentat si tradiția mărțișorului din tara noastră.
Am început a III –a zi in stil romanesc, și anume am pus la un laptop melodia „O-zone –Dragostea din tei” iar toata lumea prezenta in sala de seminar a început sa cânte versurile in limba romana deși nu știau ce înseamnă știau sa le cânte , toți au fost fericiți ca le-am reamintit aceasta melodie ,iar noi am fost mândri ca suntem romani. Apoi am început seminarul cu un joc in care s-a pus accentul pe lucru in echipa, a trebuit ca sa construim un turn cat mai înalt cu obiecte pe care ni le puneau la îndemâna , in urma acestui joc s-a realizat o evaluare si s-a observat fiecare ce rol a avut in echipa formata.
In aceasta zi s-a încercat conștientizarea de către participanți a grupurilor minoritare, și s-a discutat, comparat nevoile diferite ale grupurilor din diferite tari, in aceasta sesiune s-a lucrat pe baza informațiilor pe care participanții le-au scos înainte de seminar.
In ziua a IV-a s-a lucrat pe partea de vizibilitate a voluntarului , a organizației din care face parte si pe comunicare cat si despre ce am putea face pentru includerea sociala a grupurilor minoritare.
Aceasta zi s-a încheiat minunat cu o seara de teatru, in care participanții au pregătit scenete din povesti si le-au prezentat in fata celorlalți.
In ziua a V-a s-a lucrat pe parte de pregătire a participanților pentru activități practice pe care le-am si desfășurat. Noi am fost in grupul care s-a ocupat cu elaborarea unor sondaje in care am prezentat cate persoane cunosc grupuri minoritare si care sunt problemele cu care acestea se confrunta in Bytom.
In a VI –a zi am prezentat ce am lucrat cu o zi in urma, după care am fost învățați cum sa scriem un proiect pentru a aplica la Consiliul European, in aceasta sesiune am bus bazele a ceea ce vrem sa facem când ne întoarcem acasă. Ne-am propus sa scriem un proiect si sa aplicam cu el prin care vom face un training de o zi a șomerilor prin care sa-i ajutam sa obțină mai ușor un loc de munca.
A fost o săptămâna grozava din care am rămas atât cu amintiri frumoase cat si cu informații pe care le vom putea folosi in viitor in cadrul ONG-ului cat si in ajutorul comunității locale!!
Cristi Mihăilă si Andreea Marin, echipa Dunare.EDU

European Environment and Health Youth Coalition: video contest

“City in motion: people first!”

The European Environment and Health Youth Coalition (EEHYC) is opening a call for entries to our new photo and video competition!

The competition aims to draw the attention of the public, policymakers, and relevant stakeholders to the views of young people on issues related to transport, health and the environment in Europe.

It is being organised to coincide with the World Health Organization and the United Nations Economic Commission for EuropeHigh-level Meeting on Transport, Health and the Environment which is taking place in Paris 14–16 April 2014.

What are we looking for?

We are asking you to express your views and ideas concerning how to ensure the efficient movement of people and goods in an environmentally conscious, safe and affordable way.

We encourage you to address the current challenges that transport and mobility poses to the health of individuals and the environment. This includes reflecting on the significant positive impacts of being an active individual on your health and national/ international pollution levels: by walking and cycling rather than driving your car to get to work/ school for example.

Please capture in your photos and videos the best methods on how to promote zero-emission mobility, alleviate congestion and encourage activeness among the population to combat obesity and non-communicable diseases.

You might also highlight the crucial role the public transport systems play in ensuring that there are clean, efficient, affordable, accessible with harmonised safety and information signs, in particular for the more vulnerable groups, such as the elderly, children, the poor and people with reduced mobility.

Be creative, play and most importantly – have fun! Help us to show that young people care about improving transport, environment and health!

Winner will join the EEHYC meeting in Germany in July 2014!

The detailed eligibility criteria and full terms and conditions are available on our web page: http://www.eehyc.org

The final deadline for submissions is 25th of March, 2014!

We look forward to receiving your entries!

Good luck!