Right2Water- Initiativa reusita

Comisia a decis să răspundă pozitiv primei inițiative cetățenești europene încununate de succes în domeniile în care are competența de a lua măsuri. Organizatorii inițiativei cetățenești Right2Water au invitat Comisia să se asigure că toți cetățenii UE se bucură de dreptul la apă și la salubritate, să excludă aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă din sfera de aplicare a normelor pieței interne și a liberalizării și să își intensifice eforturile pentru a garanta accesul universal la apă și la salubritate în întreaga lume.

 

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: „Cetățenii Europei și-au exprimat punctul de vedere, iar astăzi Comisia a oferit un răspuns pozitiv. Acest prim exercițiu democratic paneuropean, condus de cetățeni, are drept rezultat direct beneficii pentru cetățenii din Europa și din țările în curs de dezvoltare, prin îmbunătățirea calității apei, a infrastructurii, a salubrității și a transparenței. Îi felicit pe organizatorii acestei inițiative pentru reușita lor.”

 
 

Reacția Comisiei este prezentată într-o comunicare ce începe prin a evidenția volumul de muncă enorm realizat deja de UE în domeniul apei și al salubrității. De exemplu, în cadrul UE, s-au stabilit standarde ambițioase în ceea ce privește calitatea apei și s-a acordat sprijin financiar pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de aprovizionare cu apă în statele membre.

 
 

Decizia referitoare la optimizarea serviciilor de aprovizionare cu apă le revine în exclusivitate autorităților statelor membre, iar Comisia va continua să respecte normele prevăzute în tratat care impun UE obligația de a-și păstra neutralitatea în ceea ce privește deciziile naționale care reglementează regimul de proprietate asupra societăților furnizoare de apă. În mod similar, în cadrul negocierilor comerciale internaționale, Comisia va continua să se asigure că alegerile făcute la nivel național, regional și local cu privire la modalitățile de gestionare a serviciilor legate de apă sunt respectate și protejate. Legislația UE a ținut seama în mod sistematic de natura unică a serviciilor legate de apă și de salubritate pentru satisfacerea nevoilor de bază ale populației. Serviciile de distribuție și de aprovizionare cu apă, precum și cele legate de epurarea apelor reziduale, sunt deja excluse în mod expres din sfera de aplicare a libertății de a presta servicii transfrontaliere. De asemenea, anul trecut, Comisia a exclus serviciile de aprovizionare cu apă din Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune , ca rezultat direct al îngrijorărilor exprimate de publicul larg.

 
 

La nivel mondial, UE și statele sale membre furnizează în prezent aproape 1,5 miliarde de euro/an pentru programele legate de aprovizionarea cu apă, salubritate și igienă (WASH) din țările în curs de dezvoltare, ceea ce face ca Uniunea să fie cel mai mare donator din lume în acest domeniu.

 
 

Prin prisma inițiativei cetățenești europene, Comisia a încercat să identifice deficiențele nesoluționate și domeniile în care sunt necesare mai multe eforturi, la nivelul UE sau la nivel național, pentru a răspunde preocupărilor care au motivat acest apel la acțiune al cetățenilor. Comisia s-a angajat să întreprindă următoarele măsuri concrete și acțiuni noi în domeniile care au o legătură directă cu inițiativa și cu obiectivele acesteia:

  • intensificarea eforturilor pentru punerea în aplicare integrală, de către statele membre, a legislației UE referitoare la apă;
  • lansarea unei consultări publice în întreaga UE în legătură cu Directiva privind apa potabilă pentru a evalua necesitatea unor îmbunătățiri și modul în care acestea pot fi obținute;
  • îmbunătățirea informațiilor destinate cetățenilor, prin dezvoltarea în continuare a gestionării și a diseminării datelor privind apele urbane reziduale și apa potabilă într-un mod raționalizat și mai transparent;
  • analizarea posibilității de a efectua o analiză comparativă a calității apei;
  • promovarea dialogului structurat între părțile interesate privind transparența în sectorul apei;
  • cooperarea cu inițiativele existente în vederea stabilirii unui set mai larg de criterii de referință pentru serviciile legate de apă, pentru a îmbunătăți transparența și răspunderea furnizorilor de servicii de apă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor date comparabile privind principalii indicatori economici și de calitate;
  • stimularea unor abordări inovatoare în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare (de exemplu, sprijinirea parteneriatelor dintre operatorii din sectorul apei și a parteneriatelor public-public) și promovarea celor mai bune practici în rândul statelor membre (de exemplu, cele privind instrumentele de solidaritate);
  • promovarea accesului universal la apă potabilă și la salubritate ca domeniu prioritar în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă post-2015;
  • în fine, lansarea unui apel către statele membre, care acționează în limitele propriilor lor competențe, pentru ca acestea să țină seama de preocupările exprimate de către cetățeni prin intermediul acestei inițiative și pentru a le încuraja să își intensifice eforturile menite să garanteze aprovizionarea cu apă curată și sigură, la prețuri accesibile pentru toți.
 
 

Context

Inițiativa cetățenească europeană a fost lansată în aprilie 2012 ca un instrument puternic, aflat la dispoziția cetățenilor, de stabilire a programului de lucru. Aceasta permite unui număr de un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să ia măsuri în domeniile care țin de competența acesteia. Right2Water, prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, a colectat 1,68 milioane de semnături, depășind pragurile minime în 13 state membre — cu mult peste nivelul minim impus prin lege. În prezent, peste 5 milioane de cetățeni ai UE au semnat, în total, peste 20 de inițiative diferite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s