FOND a elaborat un policy brief cu prilejul alegerilor europarlamentare

Echipa executiva FOND a elaborat un policy brief cu prilejul alegerilor europarlamentare in care evidentiem importanta domeniului cooperare pentru dezvoltare si cum pot sprijini deputatii europeni romani acest domeniu si implicit activitatea organizatiilor in sfera cooperare pentru dezvoltare. Continutul se bazeaza pe recomandarile venite de la membri FOND care au participat la atelierul de advocacy din 28 februarie a.c. De asemenea, include si mesajele sustinute de campania europeana The Europe We Want.

Policy Brief
Mai 2014

Implicarea parlamentarilor europeni din România în cooperarea pentru dezvoltare internațională Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, continuă să fie cel mai mare contributor în ceea ce priveşte ajutorul acordat ţărilor sărace, peste jumătate din banii cheltuiţi pentru acesta provenind de la bugetul său. În acest context, Parlamentul European (PE) are importanta responsabilitate de a monitoriza modul în care este furnizată asistența externă prin programe şi proiecte în întreaga lume, asigurându-se că
utilizarea fondurilor se realizează într-un mod eficace, astfel încât să răspundă cât mai coerent
problemelor globale, precum combaterea foametei sau eradicarea sărăciei extreme. UE s-a angajat să
majoreze Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare (AOD), astfel încât să atingă 0,7 % din venitul său până în 2015. Ca membru al UE, România a devenit donator și și-a asumat o serie de angajamente internaţionale ce decurg din acest statut – alocarea unui procent de 0,33% din Venitul Naţional Brut (VNB) până în 2015 pentru Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare, aceasta constituind cel mai important instrument prin care poate contribui la dezvoltarea ţărilor mai sărace ale lumii. Membrii Parlamentului European (PE) vor avea un rol determinant în:

Asigurarea coerenței politicilor pentru dezvoltare, vizând toate politicile europene care ar putea avea un
impact asupra ţărilor partenere, în special în domenii-cheie precum comerțul şi finanțele, schimbările
climatice, securitatea alimentară, migrația şi securitatea. Pe termen lung, acţiunile PE vor avea un
impact important privind relaţia UE cu ţările din zona Africii, Caraibe și Pacific;

Monitorizarea respectării angajamentelor statelor membre UE de a aloca 0,33%, respectiv 0,7% din
VNB, sub formă de Asistență Oficială pentru Dezvoltare, ţărilor în curs de dezvoltare, mai ales în
contextul organizării Anului European al Dezvoltării în 2015;

Eliminarea inegalităților dintre oameni, atât în cadrul Uniunii, dar și în afara granițelor sale. Un astfel de
climat stabil poate fi atins printr-o serie de măsuri ce ţin de responsabilitatea Parlamentului European;

Trasarea agendei globale post 2015 – termenul limită asumat de statele membre UE și ONU pentru
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și pentru revizuirea acestei agende de dezvoltare.

Mai mult decât atât, importanţa politicii de cooperare pentru dezvoltare la nivelul Parlamentului European
poate fi observată prin prisma cadrului extins de care europarlamentarii dispun pentru a se implica activ în
acest domeniu : comisiile pentru dezvoltare, afaceri externe, justiție și afaceri interne, agricultură, comerț internațional, drepturile omului, egalitate de șanse etc. În plus, membrii Parlamentului European pot
susţine activ cooperarea pentru dezvoltare în cadrul delegaţiilor pentru relaţia Uniunii Europene cu regiuni și
state terţe.

La nivel global, 1.4 miliarde de oameni trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi, iar la fiecare 10 secunde un
copil moare de foame. Securitatea alimentară este una din problemele globale care ne afectează pe toţi; în
anul 2012, 870 de milioane de persoane sufereau încă din cauza hranei insuficiente. UE și-a asumat un rol
activ în ajutorarea ţărilor partenere care se confruntă cu astfel de probleme, asigurarea coerenţei politilor de
dezvoltare fiind una din responsabilităţile noului Parlament European ales. Coordonarea politicilor de
dezvoltare și a programelor de ajutor în statele membre ale UE constituie o componentă importantă a
agendei privind cooperarea pentru dezvoltare, întrucât se estimează că circa 800 de milioane EURO ar putea
fi economisiţi anual prin reducerea costurilor tranzacţiilor în cazul în care UE și statele sale membre și-ar concentra eforturile de ajutor pe mai puţine ţări și activităţivi.

Parlamentul European şi membrii săi au un rol foarte important la nivel de decizie, iar rezultatele
alegerilor de anul acesta sunt importante pentru cooperarea pentru dezvoltare, deoarece ele vor afecta în
mod direct dacă şi cum va reuşi Uniunea Europeană să îşi respecte angajamentele în acest domeniu –
eradicarea sărăciei, asigurarea justiției globale, dezvoltarea sustenabilă, menținându-și rolul de lider la nivel internațional în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare.
Prin activitatea sa națională, în calitate de partener al Ministerului Afacerilor Externe, dar și internațională, prin intermediul afilierilor la rețele internaționale, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND) este un partener de dialog și sprijin pentru activitatea pe care noii europarlarmentari o vor desfășura în contextul politicii de cooperare pentru dezvoltare. Începând cu anul 2009, FOND sprijină activitatea europarlamentarilor români în acest domeniu prin informări periodice, poziții relevante, dezbateri în cadrul Parlamentului European.

——————————–

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), înfiinţată în anul 2007,
susţine o implicare coerentă în politica de cooperare pentru dezvoltare internaţională, împreună cu cele 36
de organizaţii membre, acţionând în spiritul solidarităţii și egalităţii de șanse pentru toate naţiunile lumii. Prin calitatea de membru activ în Confederaţia Europeană a Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar (CONCORD), FOND susţine următoarele poziţii ale societăţii civile europene cu ocazia alegerilor europarlamentare:
– Spring Alliance: A better Europe now. Manifesto II
– “The Europe We Want: A New European Parliament for a Fairer World”

Organizațiile Membre FOND:
CENTRAS-Centrul de asistenţă pentru organizaţii neguvernamentale
Confederaţia CARITAS România
Salvaţi Copiii România
AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România
FPDL – Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală
World Vision România
Fundaţia SynergEtica
“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane
S.E.C.S – Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală
Fundaţia “Alaturi de Voi” Romania
Centrul de Resurse CREST
Fundaţia pentru Schimbări Democratice
Asociatia pentru Dezvoltarea Organizatiei SAH ROM
Fundaţia „Euro-Asia Promotion and Cultural Foundation”
Fundaţia Estuar
Organizaţia Tineretului Liber Botoşani
Asociaţia pentru Integrare Europeană „Repere”
Asociatia A.R.T.Fusion
Asociaţia Tineri pentru Viitor Petrila 2006
Pro-Vobis-Centrul Naţional de Voluntariat
ADRA România
Asociaţia Little People
Dunăre Edu
Asociaţia Agenda 21
Institutul Intercultural Timişoara
Asociaţia de cooperare transfrontalieră “Euroregiunea Dunarea de Jos”
Opportunity Associates
Centrul pentru Resurse Civice
Asociaţia ACTIVI PENTRU VIITOR
Centrul Român de Politici Europene
Habitat for Humanity România
Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
Asociaţia Mai Bine
Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor
Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Initiaţive pentru Dezvoltare
ARCADIA- Asociaţia Română pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţionala

Numai în anul 2012, UE a alocat 55,2 miliarde EUR asistenţă oficială pentru dezvoltare în lume,

Click to access europeaid-annual-report-highlights-2013_ro.pdf


http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/dv0014_ro.htm
http://www.thp.org/learn_more/issues/know_your_world_facts_about_hunger_and_poverty?gclid=CJ-r-t6air4CFc6WtAodGxIAeg /
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

Raportul anual privind politicile de dezvoltare și asistenţă externă ale Uniunii Europene și punerea în aplicare a acestora în 2012
(2013):http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid-annual-report-highlights-2013_ro.pdf
Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la raportul UE pentru 2013 privind coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării
(2013/2058(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0251+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO

Date de Contact:

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND
Calea 13 Septembrie nr. 85 Bl.77C ap.74, Bucureşti, România
http://www.fondromania.org
http://www.blackseango.org http://www.fiicetateanglobal.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s