About

Misiunea noastră / Our missionNotre mission

EN

The aim of the association Danube.EDU is to promote international cooperation in the field of youth, supporting the involvement of young people in the life of the community and stimulating cooperation activities between countries in the Danube-Black Sea region.

RO

Scopul asociaţiei este promovarea cooperarii internaționale în domeniul tineretului, susţinerea implicării tinerilor în activitățile comunității,  stimularea activităţilor ce au ca scop cooperarea tarilor riverane la Dunare si Marea Neagră

FR

Les principaux objectifs de l’association Danube.EDU résident dans la promotion de la coopération internationale dans le secteur de la jeunesse ; le soutien à la prise d’initiative des jeunes au sein de la vie de leur(s) communauté(s) ; ainsi que le développement d’activité transnationales parmi les pays bordant le Danube et la mer Noire.

Rapoarte Anuale

raport 2010

raport 2011

  1. activity report 2011.EN
  2. raport Targ.Balci.Fest 2011

raport 2012 – Dunare.EDU@Oltenita

raport 2013- Dunare.EDU @Oltenita

raport 2014- Dunare.EDU @Oltenita

Raport Dunare.EDU 2015 @Oltenita

Raport-Dunare.EDU-2016-Oltenita

Raport Dunare.EDU 2017 @Oltenita

Raport Dunare.EDU 2018 @Oltenita

Raport anual Dunare.EDU 2019 @Oltenita

Asociația Dunăre.EDU a fost fondată în mai 2009 la Oltenița, județul Călărași, sudul României,  pornind de la o idee simplă devenită realitate.

Obiectivele

Pentru realizarea misiunii sale, Asociaţia „Dunăre.EDU” îşi propune atingerea următoarelor obiective:

a) dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului;

b) promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg;

c) crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu;

d) promovarea unor politici publice favorabile mediului;

e) dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii comunităților rurale;

f) dezvoltarea de proiecte în domeniul educației pentru sănătate;

g) dezvoltarea de proiecte în domeniul cooperării regionale la Marea Neagră;

h) dezvoltarea de proiecte în domeniul cooperării între țările riverane la Dunăre;

i) dezvoltarea de rețele online între tineri;

j) promovarea unui stil sănătos de viață;

k) promovarea sportului ca activitate pentru tineri;

l) analiza politicilor publice în aria de interes;

m) realizarea de studii de cercetare in aria de activitate a asociației;

n) realizarea de concursuri online sau concursuri sportive;

o) dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul tineretului;

Valorile

În realizarea misiunii, obiectivelor şi activităţilor sale, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc respectarea următoarelor valori:

a) transparență;

b) voluntariat;

c) profesionalism ;

d) participare;

e) colaborare;

f) sustenabilitate;

g) inovare;

h) lucru în echipă.

EUSDRBlack Sea map

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s