Forumul anual al strategiei regiunii Dunării

Joi, 26 și vineri, 27 iunie: Comisarul Hahn participă la forumul anual al strategiei regiunii Dunării de la
Viena pentru a discuta inițiative cheie în favoarea creșterii ecologice și favorabile incluziunii
Știre:
Comisarul european pentru politică regională Johannes Hahn se va alătura oamenilor politici de înalt nivel și
reprezentanților celor 14 țări ale macroregiunii Dunării pentru cel de-al treilea forum anual care va avea loc
la Viena în perioada 26-27 iunie. Forumul, organizat de Comisia Europeană, Austria și administrația orașului
Viena, va fi deschis de ministrul de externe austriac Sebastian Kurz și de primarul Vienei Michael Häupl.
În contextul recomandărilor cuprinse în recentul raport al Comisiei privind guvernanța macroregiunilor UE
deja existente sau viitoare, miniștrii de externe ai țărilor riverane Dunării se vor întâlni în marja forumului
pentru a propune măsuri concrete în favoarea creșterii economice în regiune.

Context:
Strategia UE pentru regiunea Dunării a fost lansată în aprilie 2011 și reunește 9 state membre UE
(Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România și Croația) și 5 state
terțe (Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Republica Moldova). Strategia își propune să
abordeze colectiv provocările regiunii, fie de mediu, economice sau de securitate, și să găsească soluții
comune tuturor statelor participante. Prin participarea țărilor terțe la același nivel de implicare cu statele
membre UE, strategia aduce Balcanii de Vest, Republica Moldova și regiuni ale Ucrainei mai aproape de
Uniunea Europeană.

Eveniment:
Ediția de anul acesta a forumului și întâlnirile desfășurate în marja sa se concentrează pe creșterea
competitivității regionale și a incluziunii sociale.
De asemenea, acțiunile de ecologizare a fluviului și înnoirea flotei vor ocupa un loc important pe agenda
discuțiilor. O serie de întâlniri, cum ar fi masa rotundă Policy meets industry, vor trata subiectul navigației
fluviale prietenoase cu mediul. Reprezentanții mediului de afaceri și decidenții politici se vor întâlni pentru
a propune măsuri concrete în favoarea îmbunătățirii infrastructurii și navigabilității de-a lungul Dunării.
În acest an, forumul este organizat în contextul în care Acordurile de parteneriat pentru Fondurile
structurale și de investiții (FSI) 2014-2020 sunt în curs de adoptare. Statele membre trebuie să se asigure că
strategia pentru regiunea Dunării este ferm ancorată în planurile lor de investiții și că viitoarele programe
vor traduce prioritățile strategiei în obiective concrete.

Surse:
Va fi publicat un comunicat de presă.
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

Raportul Comisiei Europene privind guvernanța strategiilor macroregionale:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0284&qid=1403167866850&from=RO

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

CE comunicat